અલ્પ…લીંબડીવાળા

ઇશ્વર વિશેની વ્યાખ્યાઃ જે વ્યક્તિ પ્રમાણિકતા પુર્વક અને ખંત થી પોતાનુ કામ કરે એ મારો ઇશ્વર

Monthly Archives: માર્ચ 2012

આજની નારી અને આજનો પુરુષ

 

 
આજની નારી અને આજનો પુરુષ

ઘણા સમય થી મગજ મા એક વિષય ઘુમરાતો હતો આજની નારી અને આજ્ના પુરુષ વિશે…….શુ આજના સમાજ મા નર અને નારી વિશે સમાનતા છે ?  શુ  આજ નો સમાજ નર અને નારી ને એક દ્રશ્ટી થી જુએ છે ? આજ ના કાયદા ઓ નિરપેક્ષ છે ? ના આજ્નો સમાજ અને આજ ની કાયદાકીય વ્યવસ્થા બન્ને નર અને નારી ને અલગ દ્રષ્ટિ થી જુએ છે અને એજ રીતે એની સાથે વર્તે છે. કહેવાય છે કે આજ ની  નારી પુરુષ સમોવડી થઈ ગયી છે. શુ પહેલાની નારી પુરુષ સમોવડી નહોતી ? ખરેખર તો પુરુષ સમોવડી આ શબ્દ નુ સર્જન જ સ્ત્રી ઓ ને ગેરર્માર્ગે દોરવા માટે ને તેમને બાગી બનાવવા માટે કરવા માટે આવ્યુ છે.
કોણે કહ્યુ કે સ્ત્રી આજે પુરુષ સમોવડી થઈ છે ? ખરેખર તો એ પહેલેથી જ પુરુષ ની સમ્કક્ષ હતી કે એનાથી ચડીયાતી હતી અને છે. દાખલા તરિકે છે કોઈ એવો પુરુષ કે જે બાળક ને જન્મ આપી શકે, કે પછી છે કોઈ એવા પુરુષ જે સ્ત્રી વગર ઘર સંસાર ચલાવી શકે ? ( હા આજના જમાના મા થોડાક એવા વિરલા ઓ જરુર હશે ) ખરેખર તો આ એક માર્કેટીગ થઈ રહ્યુ છે સ્ત્રી ઓ દ્વારા

કે અમુક પુરુષો દ્વારા સ્ત્રીઓ નુ માર્કેટીંગ  જેમા પુરૂષ માત્ર ને નીચો દેખાડવામા આવે છે. અને આમ કરી ને સ્ત્રીઓને ઓર બહેકાવવા મા આવે છે.
ગઈ કાલ ની અશિક્ષીત સ્ત્રી ઓ ને  સ્ત્રી ઓને એમ કહી ને ઘર ની બહાર કાઢવા મા આવી કે ઘર ની અંદર તમારુ સન્માન નથી થતુ તમારા ઘરવાળા ( અહી પુરુષ એમ વાંચવુ ) તમારુ શોષ્ણ કરે છે. તમે ઘર નુ કામ કરો છે એ કામ નથી પણ ગદ્ધાવૈત્રુ છે, તમે તમારા બાળક ને સંભાળો છો એ આયા નુ કામ છે. તમે તમારા સાસુ સસરા ની સંભાળ રાખો એ નકામુ કામ છે. ઘર ના મહેમાનો ને સાચવો છો એ પણ નકામુ કામ છે.  તમને એમ કહી ને બહેકાવવા મા આવી કે પુરુષો માત્ર આરામ જ કરે છે કોઈ કામ જ નથી કરતો. શુ ખરેખર એવુ જ છે કે હતુ જો એમ જ હોય તો પછી આખા ઘર ની અર્થ વ્યવથા માટે અર્થ ઉપાર્જન કરનારા પુરુષ ના પાસે જાદુ નો પીટારો હતો કે ખોલે અને અર્થ વ્યવસ્થા સચવાઈ જાય ? ના એવુ બિલ્કુલ ન્હોતુ પહેલાનો કે આજ નો પુરુષ  પણ એટલી જ મહેનત કરે છે કે જેટલી સ્ત્રી કરે છે ફરક બન્ને ની કાર્ય પદ્ધતી મા છે. પુરુષ  ને અવિવારે આરામ મળતો હતો અને સ્ત્રીઓને દિવસ દર્મિયાન ઇંટરવલ. પુરુષ ને હમેશા કુટુંબ થી દુર રહેવુ પડયુ છે કામ ના કારણે, બાળક ને જેટલુ એટેચ્મેંટ મા સાથે રહ્યુ છે એટલુ પિતા માટે  નહી ( અહી એમ કહી ને પુરુષોને હલકા પાડવામા આવ્યા કે પુરુષ બાળકો પાછળ ધ્યાન નથી આપતા)
આપ્ણા જીવન મા બન્ને નુ સરખુ મહત્વ છે અને કુદરતે કે પછી આપણી સમાજ વ્યવસ્થા ( મહેરબાની કરી ને પશ્ચીંમી સમાજ વ્યવસ્થાની વાત નહી કરતા, તેમની સમાજ વ્યવસ્થા ને ઉદ્ભવ્યાને કેટલો સમય થયો છે ? પચિસ કે પછી પચાસ વરસ ? )  મા બન્ને ને ભાગે તેમને યોગ્ય જ કામ આપ્યુ  છે એટલે જો શિલ્પ્કાર શિલ્પ બનવાની કોશિશ કરશે કે પછી શિલ્પ પોતે શિલ્પ્કાર બનવાની પરિણામ શુ આવશે તમે કલ્પી જ શકો છો.

જ્યારે આજ ની સ્ત્રી ( સોરી આજ ની સુશિક્ષીત નારી) ઘર મા પણ કામ કરે છે અને બહાર પણ  શુ  એનુ શોષ્ણ નથી થતુ ?  થાય છે ભરપુર થાય છે મોટા ભાગ ની નારી નુ ભરપુર શોષ્ણ થાય છે. કંપની ના માલીક દ્વારા કે પછી સહ કર્મચારી દ્વારા કે પછી રસ્તા ઉપ્રર અજાણી વ્યક્તિ દ્વારા. કહે છે કે આજ ની સ્ત્રી ઓનો ઉદ્ધાર થઈ રહ્યો છે , તેઓ નવી નવી સિમા ઓ સર કરી રહી છે. એમની સંખ્યા કેટલી ? આંગળી ને વેઢે ગણાય એટલી. ખરેખર તો આજ્ની સ્ત્રી ઓનો ઉદ્ધાર નહી પણ ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. આજ ની નારી પીસાઈ રહી છે.

પહેલા ના જમાના ની સ્ત્રી દેવી ગણાતી હતી તેની પુજા થતી હતી. પહેલા કહેવાતુ હતુ કે દરેક સફળ પુરુષ ની પાછળ એક સ્ત્રી નો હાથ હોય છે , કારણ એજ કે સ્ત્રી ની ભુમીકા સમાજમા અને કુટુંબ મા એક શિલ્પકાર ની કે પછી એક કોચ ની ભુમીકા  અને પુરુષ ની ભુમીકા એક શિલ્પ ની કે ખેલાડી ની. હા એ પણ સચ્ચાઈ છે કે આપણે જેટલી પ્રસંશા શિલ્પ ની કે ખેલાડી ની કરીયે છીએ તેટલી આપણે શિલ્પકાર ની કે પછી એક કોચની નથી કરતા પરંતુ એનો મતલબ એ નથી કે જીવન મા શિલ્પકાર ની કે પછી એક કોચ નુ મહત્વ જ નથી. જેમ દરેક કંપની મા અલગ અલગ ડિપાર્ટ્મેંટ હોય છે તેમ પરિવાર મા પણ અલગ અલગ જો કોઈ કંપની ( પરિવાર )  મા દરેક જણ માર્કેટીંગ ( અહી અર્થ ઉપાર્જન એમ સમજવુ ) કરવા માંડશે તો પછી કંપની ( પરિવાર) નુ મેનેજ્મેંટ ( કુટુંબ નુ સંચાલન ) કોણ કરશે. ? અને આવી કંપની ( પરિવાર ) નુ ભવિશ્ય તો કલ્પી જ શકાય. અને દરેક પરિવાર કે કંપની મા મોટુ કોણ હોય છે મેનેજ્મેંટ કે પછી માર્કેટીંગ ? પહેલાના જમાના મા પણ અર્થ ઉપાર્જન પુરુષ કરતો હતો પણ તેનુ સંચાલન સ્ત્રી ઓ જ કરતી હતી. યાદ છે પતિ ઓનુ પોતાની સઘળી કમાણી ઘર ની વહુ ને આપવાનુ કે પછી એ ચાવી નો ઝૂડો ( યાદ કેમ ન હોય આજ કાલ તો એક બોડી લોશન ની ઍડ પણ આવે છે અને તેમા પુરુષ ની ભુમીકા અને સ્ત્રી ની ભુમીકા આજ ની સ્ત્રી ન સમજી શકે તેવી નાદાન તો નથી જ.
હવે સ્ત્રીઓ એ સમજવાનુ  કે તેમણે શુ ગુમાવ્યુ છે અને શુ મેળવ્યુ……………..

અપરિગ્રહ

અપરિગ્રહ…………….

જૈન ધર્મ  ના શ્રાવક દ્વારા  અહિંસા ની જેટલી ચર્ચા અને  થાય છે અને મહ્ત્વ અપાય છે એટલી ચર્ચા અને મહત્વ અપરિગ્રહ માટે નથી થતુ   એનો જવાબ બહુ જ કડવો છે. અને કદાચ કોઈ પણ વાંચક ને નહી ગમે.

થોડા સમય  પહેલા અમે થોડા મિત્રો ભેગા મળ્યા ત્યારે એક ચર્ચા ચાલી અને મને સવાલ કરવામા આવ્યો કે તુ શા માટે કાંદા – બટેટા છોડી નથી દેતો ( કંદ્ મુળ ત્યાગ ) અને મે કહ્યુ કે એ  મારી માટે થોડુ મુશ્કેલ છે. તો મને મારા મિત્રો કહેવા માંડ્યા  કે આ મારા બહાના છે અને હુ ખરો જૈન ન કહેવાઉ. એટલે મે મારા  મિત્રો ને એક સવાલ કર્યો  કે જૈન ધર્મ ના બે મહત્વ ના સિદ્ધાંતો કયા તો એમણે મને કહ્યુ કે અહિંસા અને અપરિગ્રહ. એટલે મે એમને ફરી થી સવાલ કર્યો કે બન્ને નો અર્થ શુ છે તો મને કહે કે અહિંસા એટલે કોઈપણ જીવ ની હિંસા ન કરવી મે કહ્યુ અને અપરિગ્રહ નો તો કહે કે આપણી જરુરિયાતો ને ઓછી કરવી અને ન જરુરી હોય એવી ચીજો ને ભેગી ન કરવી.

હવે મે એને કહ્યુ કે સારુ હવે આપણે એક કામ કરીયે કાલ થી હુ જૈન ધર્મ ના અહિંસા વાળા એટલે કે  ( કંદ્ મુળ ત્યાગ ) નુ પાલન કરુ છુ તમે લોકો નહી તો તમારા માથી એક જણ અપરિગ્રહ ના નિયમ નુ પાલન કરો. અને મને મારા સવાલ નો જવાબ મળ્યો કે ભાઈ તુ તારે  કંદ્ મુળ ખાઈશ તો ચાલશે પણ અમારાર્થી  અપરિગ્રહ ના નિયમ નુ પાલન નહી થાય. ઍતલે મે કહ્યુ કે આમ કેમ તો મને કહે કે યાર આ જમાના મા આવા નિયમ થોડી પળાય ?

એટલે મે અને ફરી થી સવાલ કર્યો કે ભાઈ હવે હુ શુ તુ જૈન કહી શકુ ?

 

અહિંસા (કદ મુળ ત્યાગ ) નો નિયમ પાળવો ઘણો સહેલો છે કારણ તેમા તો ફક્ત ખાન પાન પર કાબુ રાખવાનો  છે પરંતુ અપરિગ્રહ નો નિયમ પાળવો ઘણો કઠીન છે કારણ કે એમા તો સંપુર્ણ જીવન દરમિયાન તમારી જરુરીયાતો પર કાબુ રાખવાનો છે. અને કદાચ આજ વાત મારા મિત્રો ની જેમ ઘણાને ખટકે છે અને અપરિગ્રહ ના નિયમ ને બહુ સિફત થી વિસરી જાય છે.

 

“અલ્પ”

 

 

 

 

 

અલ્પ...લીંબડીવાળા

ઇશ્વર વિશેની વ્યાખ્યાઃ જે વ્યક્તિ પ્રમાણિકતા પુર્વક અને ખંત થી પોતાનુ કામ કરે એ મારો ઇશ્વર

આપણું વેબ વિશ્વ

Just another WordPress.com weblog

ડગલો

ગુજરાતી સાહિત્ય,સંગીત દ્વારા ભાષાને જીવંત રાખવાનો નમ્ર પ્રયત્ન

દૃષ્ટિકોણ

ખાડિયાનું પાણી અને થેમ્સના કિનારાની હવાનો સમન્વય....

Gandabhai Vallabh

આરોગ્ય અને અન્ય વીષયો

"હાર્દ" વાણી

હાર્દિકના "હાર્દ"ની વાત

મા ગુર્જરી

જનની જન્મભૂમિશ્ચ સ્વર્ગાદપી કૃત્યસ્ત

સંવેદનાના સમીકરણો

જેના લોહીમાં ગઝલો વહે છે.....

જીવન સંધ્યાનો ઉજાસ

અડધો ગ્લાસ ભરેલો જોવો

કાંતિલાલ પરમાર

પારડીથી હીચીન

પ્રદીપની કલમે

Literature in Gujarati, Hindi, and English by Pradip Brahmbhatt

સ્પંદન

The Wind Under My Wings Are My Friends I Believe..

સંગાથ

મહિલાઓની એક વિકાસ યાત્રા

Bina 's weblog / બીનાનો વેબ્લોગ

Providing interesting material on the web for Indian community

ઉદ્યોગમિત્ર

ઉદ્યોગ સાહસિક મિત્રોનો બ્લોગ.......

Aadit Shah's Blog (આદિત શાહ)

એકાંતનો સંગાથ...

હ્રદય ઉતર્યુ કાગળ પર

નીશીત જોશીની સ્વરચીત રચનાઓ નો બ્લોગ

"બેઠક" Bethak

વાંચન દ્વારા સર્જન -બેઠક

લલિત પરીખનું વાર્તા વિશ્વ...

લલિત પરીખની વાર્તાઓ

Rajeshpadaya's Blog

પ્રભુ યેશુ મસીહા અંગ્રેજ ન હતા, યહુદી હતા અને એમનો દેશ ઈંગ્લેંડ નહિ ઈઝરાયેલ હતો, એમની ભાષા અંગ્રેજી નહિ પણ હિબ્રુ હતી. અંગ્રેજો, રોમન અને યુરોપીયનોએ પ્રભુ યેશુ મસીહ ને તેઓના પરમેશ્વર તરીકે અપનાવ્યા, અને પાપી શયતાન પ્રેરીત અને માનવસર્જીત દંભી મુર્તી પુજા છોડી અત્મિક બન્યા હતા. આપણો દેશ પણ એકમાત્ર પરમેશ્વ્રર પુત્ર પવિત્ર પભુ યેશુને જાણે અને પ્રભુ યેશુની શિક્ષા અને દિક્ષા અપનાવી પશ્ચિમના ખ્રિસ્તી દેશો જેવો ઈમાનદાર બની જાય. અગણિત બાપ વાળો આપણો દેશ બાપ વગરનો નોધારો-અનાથ, જાતીવાદના શ્રાપથી ત્રાહિત, અશાંત, અભિમાન, દંભ, ભ્રષ્ટ અને પાપથી ઉભરાતો દેશ છે, પ્રભુ યેશુ દ્વારા પરમપિતા પરમાત્માને ઓળખીને એમને આપણો દેશ સોંપીશુ તો આ દેશ પણ પ્રભુ યેશુને અપનાવી એમના પવિત્ર બલિદાન થઈ ત્રીજે દિવસે જીવીત બની અમર થઈ જવાના મહાન સામર્થમાં ભાગીદાર થઈ પવિત્ર અને ઈમાનદાર અને પરમપિતા પરમાત્મા પરમબ્રહ્મને ભજનારો દેશ બની જાય એવી પ્રભુ યેશુને નામે પરમપિતા પરમાત્માને પ્રાર્થના…..નવી પોસ્ટ માટે જમણેમથાળે જુઓ..

સાયુજ્ય

અદબભેર મસ્તક નમાવો સુજન, અહીં શબ્દની ફરફરે છે ધજા...

ગોદડિયો ચોરો

ચોરાની ચટપટી ચર્ચા !!!!!

વિજયનુ ચિંતન જગત

મને ગમતી વાતો અને મારી સર્જન પ્રવૃતિઓ...

Dr.Hansal Bhachech's Blog

Psychiatrist and Author

Tahuko

excerpts of Dr. Gunvant.B. Shah's essays, articles, books and lectures

સંવેદનાનો સળવળાટ

આરતી પરીખ Arti Parikh

શબ્દોને પાલવડે

સ્વરચનાઓનો સંચય મારા શબ્દોના પાલવમાં

Blogging for a Good Book

A suggestion a day from the Williamsburg Regional Library

"Life" My View

મેં મારી જીંદગીમાં જોયેલુ, જાણેલુ, માણેલુ, વિચારેલુ બધું જ...

ALPA UNADKAT

Ex. CORPORATOR, MAHANAGAR PALIKA, JUNAGADH

NET–ગુર્જરી

जननी, जन्मभूमि ओ जन्मभाषा, नमुं तने !!

ડૉ. પ્રવીણ શાહ નો બ્લોગ

જીવનની દરેક ક્ષણને માણો

Hiral's Blog

Hiral's Diary

જરા અમથી વાત ...પ્રીતિના મનની અટારીએથી ..

કૈક એવું જે છે આપણા સૌની ભીતરમાં એને શબ્દદેહ આપવાની કોશિશ ...!!!!મારી કલમથી ...!!!

બાગે વફા*ગુજરાતી

કરું રબનામથી આરંભ જે મોટો ક્રુપાળુ છે.* નથી જેનીદયાનો પાર ,જે અનહદ દયાળુ છે.આવરણ: આદિલ મન્સૂરી*બિસ્મિલ્લાહ...નો પદ્યમય અનુવાદ_દીપક બારડોલીકર.સં: મોહમ્મદઅલી ભૈડુ'વફા'

પરમ સમીપે

રચયિતા : નીલમ દોશી.. પરમ સમીપેની આરત સાથે આપણા સૌના જીવનમાં ઝળહળતો ઉજાસ ઉઘડે..એ પ્રાર્થના સાથે..

હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

બસ એ જ લિ. યુવરાજ

બાપુનો બબડાટ

Read, Think, Respond

જયવંત પંડ્યાનો બ્લૉગ

મારી વાતો નો વાડો

મારી થોડી વાતો ગુજરાતીમાં .........

undefined હું

મારા "simple" અને "not so simple" વિચારો સાથે

પરાર્થે સમર્પણ

....કાવ્ય-વાર્તા-ભજન-કટાક્ષનું તર્પણ એટલે જ પરાર્થે સમર્પણ......

ધરતીનો છેડો... ઘર

ઘરની સજાવટ અંગેનો બ્લોગ

સાહિત્યરસથાળ

મારા વિચાર મારી કલમે

અલ્પ...લીંબડીવાળા

ઇશ્વર વિશેની વ્યાખ્યાઃ જે વ્યક્તિ પ્રમાણિકતા પુર્વક અને ખંત થી પોતાનુ કામ કરે એ મારો ઇશ્વર

આપણું વેબ વિશ્વ

Just another WordPress.com weblog

ડગલો

ગુજરાતી સાહિત્ય,સંગીત દ્વારા ભાષાને જીવંત રાખવાનો નમ્ર પ્રયત્ન

દૃષ્ટિકોણ

ખાડિયાનું પાણી અને થેમ્સના કિનારાની હવાનો સમન્વય....

Gandabhai Vallabh

આરોગ્ય અને અન્ય વીષયો

"હાર્દ" વાણી

હાર્દિકના "હાર્દ"ની વાત

મા ગુર્જરી

જનની જન્મભૂમિશ્ચ સ્વર્ગાદપી કૃત્યસ્ત

સંવેદનાના સમીકરણો

જેના લોહીમાં ગઝલો વહે છે.....

જીવન સંધ્યાનો ઉજાસ

અડધો ગ્લાસ ભરેલો જોવો

કાંતિલાલ પરમાર

પારડીથી હીચીન

પ્રદીપની કલમે

Literature in Gujarati, Hindi, and English by Pradip Brahmbhatt

સ્પંદન

The Wind Under My Wings Are My Friends I Believe..

સંગાથ

મહિલાઓની એક વિકાસ યાત્રા

Bina 's weblog / બીનાનો વેબ્લોગ

Providing interesting material on the web for Indian community

ઉદ્યોગમિત્ર

ઉદ્યોગ સાહસિક મિત્રોનો બ્લોગ.......

Aadit Shah's Blog (આદિત શાહ)

એકાંતનો સંગાથ...

હ્રદય ઉતર્યુ કાગળ પર

નીશીત જોશીની સ્વરચીત રચનાઓ નો બ્લોગ

"બેઠક" Bethak

વાંચન દ્વારા સર્જન -બેઠક

લલિત પરીખનું વાર્તા વિશ્વ...

લલિત પરીખની વાર્તાઓ

Rajeshpadaya's Blog

પ્રભુ યેશુ મસીહા અંગ્રેજ ન હતા, યહુદી હતા અને એમનો દેશ ઈંગ્લેંડ નહિ ઈઝરાયેલ હતો, એમની ભાષા અંગ્રેજી નહિ પણ હિબ્રુ હતી. અંગ્રેજો, રોમન અને યુરોપીયનોએ પ્રભુ યેશુ મસીહ ને તેઓના પરમેશ્વર તરીકે અપનાવ્યા, અને પાપી શયતાન પ્રેરીત અને માનવસર્જીત દંભી મુર્તી પુજા છોડી અત્મિક બન્યા હતા. આપણો દેશ પણ એકમાત્ર પરમેશ્વ્રર પુત્ર પવિત્ર પભુ યેશુને જાણે અને પ્રભુ યેશુની શિક્ષા અને દિક્ષા અપનાવી પશ્ચિમના ખ્રિસ્તી દેશો જેવો ઈમાનદાર બની જાય. અગણિત બાપ વાળો આપણો દેશ બાપ વગરનો નોધારો-અનાથ, જાતીવાદના શ્રાપથી ત્રાહિત, અશાંત, અભિમાન, દંભ, ભ્રષ્ટ અને પાપથી ઉભરાતો દેશ છે, પ્રભુ યેશુ દ્વારા પરમપિતા પરમાત્માને ઓળખીને એમને આપણો દેશ સોંપીશુ તો આ દેશ પણ પ્રભુ યેશુને અપનાવી એમના પવિત્ર બલિદાન થઈ ત્રીજે દિવસે જીવીત બની અમર થઈ જવાના મહાન સામર્થમાં ભાગીદાર થઈ પવિત્ર અને ઈમાનદાર અને પરમપિતા પરમાત્મા પરમબ્રહ્મને ભજનારો દેશ બની જાય એવી પ્રભુ યેશુને નામે પરમપિતા પરમાત્માને પ્રાર્થના…..નવી પોસ્ટ માટે જમણેમથાળે જુઓ..

સાયુજ્ય

અદબભેર મસ્તક નમાવો સુજન, અહીં શબ્દની ફરફરે છે ધજા...

ગોદડિયો ચોરો

ચોરાની ચટપટી ચર્ચા !!!!!

વિજયનુ ચિંતન જગત

મને ગમતી વાતો અને મારી સર્જન પ્રવૃતિઓ...

Dr.Hansal Bhachech's Blog

Psychiatrist and Author

Tahuko

excerpts of Dr. Gunvant.B. Shah's essays, articles, books and lectures

સંવેદનાનો સળવળાટ

આરતી પરીખ Arti Parikh

શબ્દોને પાલવડે

સ્વરચનાઓનો સંચય મારા શબ્દોના પાલવમાં

Blogging for a Good Book

A suggestion a day from the Williamsburg Regional Library

"Life" My View

મેં મારી જીંદગીમાં જોયેલુ, જાણેલુ, માણેલુ, વિચારેલુ બધું જ...

ALPA UNADKAT

Ex. CORPORATOR, MAHANAGAR PALIKA, JUNAGADH

NET–ગુર્જરી

जननी, जन्मभूमि ओ जन्मभाषा, नमुं तने !!

ડૉ. પ્રવીણ શાહ નો બ્લોગ

જીવનની દરેક ક્ષણને માણો

Hiral's Blog

Hiral's Diary

જરા અમથી વાત ...પ્રીતિના મનની અટારીએથી ..

કૈક એવું જે છે આપણા સૌની ભીતરમાં એને શબ્દદેહ આપવાની કોશિશ ...!!!!મારી કલમથી ...!!!

બાગે વફા*ગુજરાતી

કરું રબનામથી આરંભ જે મોટો ક્રુપાળુ છે.* નથી જેનીદયાનો પાર ,જે અનહદ દયાળુ છે.આવરણ: આદિલ મન્સૂરી*બિસ્મિલ્લાહ...નો પદ્યમય અનુવાદ_દીપક બારડોલીકર.સં: મોહમ્મદઅલી ભૈડુ'વફા'

પરમ સમીપે

રચયિતા : નીલમ દોશી.. પરમ સમીપેની આરત સાથે આપણા સૌના જીવનમાં ઝળહળતો ઉજાસ ઉઘડે..એ પ્રાર્થના સાથે..

હાસ્ય દરબાર

ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં રોજ નવી જોક અને હાસ્યનું હુલ્લડ

બસ એ જ લિ. યુવરાજ

બાપુનો બબડાટ

Read, Think, Respond

જયવંત પંડ્યાનો બ્લૉગ

મારી વાતો નો વાડો

મારી થોડી વાતો ગુજરાતીમાં .........

undefined હું

મારા "simple" અને "not so simple" વિચારો સાથે

પરાર્થે સમર્પણ

....કાવ્ય-વાર્તા-ભજન-કટાક્ષનું તર્પણ એટલે જ પરાર્થે સમર્પણ......

ધરતીનો છેડો... ઘર

ઘરની સજાવટ અંગેનો બ્લોગ

સાહિત્યરસથાળ

મારા વિચાર મારી કલમે

%d bloggers like this: